Viziunea 15 cum să se îmbunătățească, Utilizarea cookie-urilor


Cea de a a reuniune a Conferinței părților COP15 la Convenția privind diversitatea biologică, care urmează să aibă loc în octombrie la Kunming Chinava constitui, prin urmare, un eveniment de importanță majoră la nivel mondial, întrucât se preconizează că în cadrul acesteia se va actualiza planul strategic al Convenției și se va adopta un cadru global în domeniul biodiversității pentru perioada de după Prin ce măsuri intenționează Consiliul să intensifice eforturile depuse în scopul realizării obiectivelor Planului strategic privind biodiversitatea pentru perioadainclusiv a obiectivelor Aichi în materie de biodiversitate?

afectarea vizuală cu paralizie cerebrală cum să restabiliți vederea la minus 8

Intenționează Consiliul să propună un mecanism de punere în aplicare mai robust pentru cadrul post pentru a împiedica o pierdere și mai mare a biodiversității? Va sprijini Consiliul în mod activ crearea unor noi instrumente de finanțare pentru biodiversitate și pentru conservarea ecosistemului și un mecanism intern și extern de monitorizare pentru finanțarea biodiversității, cu scopul de a îmbunătăți transparența, gradul de responsabilitate viziunea 15 cum să se îmbunătățească eficacitatea?

cum să recâștigi vederea deteriorată piramida și viziunea

Va propune Consiliul instrumente consolidate de asumare a responsabilității, în special pentru strategiile și planurile de acțiune naționale privind biodiversitatea, cu scopul de a îmbunătăți guvernanța și de a facilita elaborarea, revizuirea și îndeplinirea obiectivelor pentru perioada de după și de a realiza viziunea pentru în materie de biodiversitate?