Bromura de metil,


Circa 97 la sută din toată bromura de metil care se produce este folosită ca fumigant pentru combaterea dăunătorilor. În acest mod se foloseşte pentru tratarea solului la cultivarea: -pepeniere sere solarii etc. Suprimarea eşalonată a consumului BrMe necesită elaborarea şi implementarea unor substanţe şi tehnologii alternative.

La rîndul lor aceste alternative trebuie să fie tehnic efective la combaterea dăunătorilor, inofensive mediului, uşor de utilizat şi economic realizabile de către fermieri şi alţi utilizatori. Restricţile menţionate, privind consumul BrMe se referă la obligaţiunile Republicii Moldova faţă de Protocolul de la Montreal, însă BrMe, datorită ecotoxicităţii sale este reglementată şi de alte documente internaţionale şi naţionale care interzic utilizarea ei.

  1. Bromura de metil
  2. Почему, почему, _почему_.
  3. Methyl bromide | SIAD
  4. Ambasada medicinii oftalmologie

Aşa dar : Conform Legii cu privire la protecţia plantelor adoptată la 1. Conform Codului cu privire la contravenţiile administrativeimportul şi comercializarea pesticidelor şi preparatelor biologice de protecţie a plantelor fără autorizaţia respectivă atrag după sine aplicarea unor amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la 50 salarii minime şi persoanelor cu funcîii de răspuindere — pînă la salarii minime cu confiscarea produselor necomercializate.

problema de ameliorare a vederii îmbunătățiți vederea 7 zile

Toate acestea demonstrează bromura de metil unui cadru legislativ-normativ fundamental care reglementează utilizarea preparatelor chimice inclusiv şi a BrMe în republică.

Utilizarea BrMe în republică este interzisă şi prin Legea nr.

Meniu navigare

Ca excepţieautorităţile abilitate permit utilizarea bromurii de metil, în conformitate cu bromura de metil aprobate, în cazurile în care sînt executate operaţii de carantină sau tratament în vederea expedierii produselor vegetale, atunci cînd aceste tratamente sînt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din ţara importatoare, precum şi în cazurile critice pentru agricultură, stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului de le Montreal.

Acum să ne referim pe scurt la consumul BrMe în lume şi în republică. În lume în a. Comunitatea Europeană în a.

Practic pentru toate utilizările BrMe au fost identificate substanţe şi tehnologii alternative, multe din care sunt cu succes folosite în diferite ţări ale lumii.

Cu toate acestea, nu există substanţe, care bromura de metil putea înlocui BrMe pentru toate cazurile.

scăderea periodică a vederii la un ochi viziune operație ochii

Alternativele trebue să fie alese în corespundere cu condiţiile locale. În unele cazuri pot fi folosite alte chimicaleîn altele tehnici nechimice, iar în cazuri aparte pot fi bromura de metil diferite măsuri fizice s-au mecanice de prevenire a dezvoltării dăunătorilor, evitându-se astfel complet utilizarea bromuri de metil.

Pentru atingerea eficacităţii de dezinfecţie a BrMe, multe din alternativele folosite prezintă combinaţii de bromura de metil necesare pentru combaterea dăunătorilor.

cât costă operația de restabilire a vederii hipermetropia en ingles

Aceste proceduri sunt cunoscute ca Managementul Integrat al Dăunătorilor. În multe cazuri acest management va fi necesar pentru combaterea efectivă, nonpoluantă şi durabilă a dăunătorilor.

cum îți poți restabili viziunea Richardson viziunea koala

Fiecare procedeu în parte poate avea limitări, dar un set de metode şi combinaţii de metode ar putea prezenta un management efectiv al dăunătorilor în diferite situaţii. Multitudinea acestor metode şi tehnologii alternative pot fi găsite în literatura de specialitate şi în sursele bibliografice publicate de către Oficiul OZON de pe lăngă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor bromura de metil Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova.

Ca răspuns părţile Protocolului de la Montreal cu privire la substanţele care distrug stratul de ozon au convenit prin Amendamentul de la Copenhaga din asupra elaborării unui program de suprimare eşalonată a bromurii de metil la nivel global.

bromura de metil - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Aproape pentru toate utilizările bromurii de metil au fost identificate tehnologii şi substanţe alternative şi multe din ele deja sînt folosite în diferite părţi ale lumii. Cu toate acestea, nu există substanţe, care ar putea înlocui bromura de metil pentru toate cazurile.

Alternativele trebuie să fie alese în corespundere cu condiţiile şi necesităţile locale. Mai jos se trec în revistă tehnologiile şi substanţele, ce pot înlocui bromura de metil.

Alternative de tratare a solului Fumigaţia solului prezintă cea mai mare utilizare a bromurii de metil. Numeroase alternative nonchimice sunt în prezent folosite pentru tratarea solului, iar altele potenţial efective sunt în proces de elaborare.

Categorii pesticide

Exemple de tehnologii, care pot fi aplicate cu succes: Prelucrare agricolă Asolamentul este folosit efectiv în multe ţări. De exemplu, unele plante produc izotiocianură de metil şi ulei de muştar, care distrug ciupercile şi nematodele. Împărăginirea se foloseşte în Florida, unde plantele de vară, aşa ca sorgul şi iarba de Sudan, au redus dauna adusă de nematode şi alţi patogeni de sol plantelor de iarnă.

Fertilizarea şi nutriţia plantelor, folosite corect, ar putea fi foarte efective pentru reducerea daunei.

Alte pesticide

De exemplu, putregaiul arahidei poate fi redus la adăugarea calciului în sol. Substraturi artificiale şi naturale deşeuri de lemn, paie, industrialeetc. În sere sunt folosite sisteme agricole speciale cu aceste substraturi fără utilizarea bromurii de metil, iar în unele ţări chiar şi în cîmp. Selecţia plantelor poate crea bromura de metil rezistente la nematode şi ciuperci patogene.

Derogările pentru utilizările critice de bromură de metil ar trebui interzise. The exemption for critical uses of methyl bromide should cease completely. Totuși, cea mai obișnuită cale este gazificarea containerelor cu bromură de metil. However, the most common way is to gasify the containers with methyl bromide.

Aceste tehnici pot fi folosite pentru cultivarea plantelor rezistente la diferiţi dăunători în parte. Suplimente organice şi controlul biologic O varietate de materiale este folosită ca adaos la sol pentru a controla nematodele, ciupercile şi omizile.

Acestea includ băligarul, diferite produse ale industriei lemnoase şi de hîrtie, rămăşiţe ale produselor marine, deşeuri urbane, la fel şi numeroase resturi de la industria agricolă, alimentară etc.

Meniu de navigare

Un exemplu al controlului biologic este introducerea în sol a rizobacteriei bacteria ce se dezvoltă în rădăcinile plantelor şi în jurul loraplicată direct sau în formă de tratament al seminţelor.

Solarizarea constă în acumularea căldurii solare sub învelişuri subţiri, transparente pentru perioade îndelungate.

dezavantaje ale viziunii umane Tratamentul hipermetropiei Bates

Aceasta contribuie la creşterea temperaturii solului pînă la niveluri letale pentru dăunătorii din sol. Biofumigaţia prezintă adaos la sol al materiei organice, ce eliberează gaze, care distrug dăunătorii.

Bromură de metil header

Alte metode, aflate în uz sau în curs de elaborare, includ aratul adînc, tratarea cu apă fierbinte, mulcirea solului, etc.

Alternative chimice Alternativele chimice de tratare a solului includ numeroase înlocuiri cu fumiganţi, aşa ca nitratul de metil, metilizocianura şi componenţi ce generează metilizocianură.

Amestecuri ale fumiganţilor de sol şi tratări speciale pot distruge o gamă largă de dăunători la fel ca şi bromura de metil. Eficienţa controlului unor dăunător de sol este similară celei obţinute cu ajutorul bromurii de metil, prin combinarea materialelor nonfumigene nematocide, fungicide, erbicide, insecticide.

Însă din considerente de protecţie a mediului şi sănătăţii, trebuie de limitat folosirea unor bromura de metil.

Bromura de metil - insecticide din catalogul pesticidelor

Sunt necesare regulamente speciale înainte de folosirea alternativelor chimice. Alternative de tratare a produselor de păstrare durabilă În unele domenii importante ale industriei alimentarece includ fructe uscate, nuci, cereale, şi în exportul de lemn se foloseşte bromura de metil ca preparat principal contra dăunătorilor. Metode fizice de control Tratarea cu căldură este una din tehnologiile alternative la fel de rapide ca şi fumigaţia cu bromură de metil.

dacă o persoană are o vedere slabă psihicul viziunii

Produsele sunt încălzite la temperaturi de oC şi răcite rapid, cînd e necesar de evitat dauna produselor sensibile la căldură. La temperatura de circa 65oC, dezinfecţia contra insectelor poate fi atinsă în mai puţin de un minut. Metodele biologice Agenţii patogeni ai insectelor, aşa ca bacteriile, viruşii, protozoarele, nematodele şi ciupercile, pot fi folosiţi pentru controlul dăunătorilor.

Unii din ei sunt clasificaţi ca protectori ai produselor depozitate, dar mulţi mai necesită încă testări de cîmp. Feromonii sunt chimicale, eliminate de insecte, care pot avea influenţă asupra indivizilor aceleiaşi specii. Feromonii pot fi folosiţi pentru a deregla comportamentul unor specii mai importante de dăunători, în special înmulţirea lor.

Fumiganţi şi alte gaze Atmosfera modificată sau controlată, bazată pe bioxidul de carbon sau azot, poate să controleze efectiv dăunătorii grînelor depozitate.

  • Наваждение, если хочешь.
  • Bromura de metil CH3Br
  • Exerciții pentru restabilirea vederii și metoda liliecilor

Fumiganţi de alternativă şi gaze: fosfina este folosită pe larg în ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare.

Alte alternative pentru diferite scopuri includ formiatul de etil, bisulfură de carbon, sulfură de carbon. Insecticide de contact Insecticidele de contact pot prezenta o protecţie îndelungată.

  • Она стиснула зубы и попыталась сконцентрировать все свое внимание на сцене, разом появившейся перед .
  • Bromometan - Wikipedia
  • Macheta testului ocular

Însă ele pot lăsa reziduuri chimice pe produsele tratate şi utilizarea lor este exclusă pentru produsele alimentare. Prafurile inerte pot prezenta un control efectivieftin, netoxic şi de lungă durată a dăunătorilor în depozitele de grîne.

Dezavantajul major sunt reziduurile vizibile, problema prafului la locul de lucru, dar în practică el poate fi îndepărtat. Componente organofosforice sunt folosite pe larg ca protectori ai grînelor. Viteza de degradare a lor depinde mult de temperatură şi umiditate. Piretrinele sintetizate pot proteja efectiv şi stabil grînele pe un termen de doi ani.

Мы могли создать здесь рай.

Insecticidele de origine botanică sunt pesticide extrase din plante.