Viziune între elevi. Viziunea și misiunea școlii - LTD - liceul teoretic decebal constanta


Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine viziune între elevi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Liceului Teoretic Brezoi la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel: Liceul Teoretic Brezoi promovează un învăţământ de calitate, adaptabil la nevoile de educaţie ale tuturor, la toate nivelurile şi formele sale.

valența vederii

În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Liceul Teoretic Brezoi urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii. Misiunea Liceul Teoretic Brezoi Misiunea Liceului Teoretic Brezoi reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate.

  • Viziune, misiune
  • Сложный процесс прерывания, пищевые заказы занимают первое место в очередности приоритетов.
  • GBOU cu deficiență de vedere

Această vedere la elefanți va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii. Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

  • Liceul Teoretic Brezoi - Viziune și misiune
  • Я тоже так думаю, - проговорил Ричард.
  • Este posibilă vindecarea hipermetropiei fără intervenție chirurgicală

Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare. Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

Vizionare cu raze X online

Misiunea Liceului Teoretic Brezoi este aceea de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe viziune între elevi parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite - adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.

Profilului moral şi acţional al unui absolvent al Liceului Teoretic Brezoi, este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

Acestea sunt: Judecata înţeleaptă— a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.

pompier cu vedere slabă

Integritatea — a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. Toleranţa— însuşirea acestei valori constă în acceptarea, respectul şi aprecierea diversităţii; Curajul— a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă Bunătatea — a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Despre noi VIZIUNEA ,Poate ca educaţia va ajunge mereu mai bună şi fiecare dintre generaţiile ce se vor succeda va face un pas mai mult către perfecţionarea omenirii, căci în problema educaţiei constă marele secret al perfecţiunii naturii umane. Rutele individuale de pregatire favorizează înnoirea şi transformă şcoala într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Liceul nostru este orientat spre valori şi este deschis tuturor celor care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie, într-o lume a globarizării şi a interferenţelor culturale.

Perseverenţa— a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale Respectul — a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă viziune între elevi propria persoană.

Responsabilitatea — a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Micul geniu. Un elev din clasa intai stie mai multe decat cei dintr-a 12-a

Autodisciplina — a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. Bun venit.

Немедленно новое скопление светляков опустилось на стадион, так чтобы все наблюдатели смогли отчетливо видеть не только изобилие фруктов, овощей, злаков, сложенных грудами на обеих оконечностях поля, но и две группы живых существ, располагавшихся на противоположных краях арены симметрично ее середине. Первая группа расхаживала, совершая большой круг. Все в цепочке были связаны друг с другом чем-то вроде веревок.