Viziune enciclopedie modernă


"Я их никогда не увижу", - мгновенно подумала Николь, пытаясь противиться приливу скорби.

Caracteristici generale[ modificare modificare sursă ] Iluminismul a pretins eliberarea ființei umane de sub tutela sa autoindusă. Această tutelă este auto-indusă atunci când cauza sa nu rezidă în absența rațiunii, ci în absența hotărârii și a curajului de a lua hotărâri fără instrucțiuni de la o altă persoană".

Ну, сумеешь подняться туда во второй .

Sapere aude! Evenimentele științifice și intelectuale din secolul al XVII-lea — descoperirile lui Isaac Newtonraționalismul lui René Descartesscepticismul lui Pierre Baylepanteismul lui Benedict de Spinoza și empirismul lui Francis Bacon și John Locke — au promovat credința în legile naturale și în ordinea universală, precum și viziune enciclopedie modernă în rațiunea ființei umane și în abilitățile inovatoare ale acesteia care au reușit să influențeze întreaga societate a secolului al XVIII-lea.

Au existat multe și diverse curente de gândire, însă numai o serie de idei pot fi caracterizate drept pătrunzătoare și dominante. O abordare rațională și științifică a aspectelor religioase conform vechii teorii și divergențe pe tema adevărului dublua problemelor de ordin social, politic și economic a promovat o viziune seculară asupra lumii și o orientare generală către progres și perfecționare.

regenerarea ochilor și a vederii

Principalii promotori ai acestor concepte au fost filosofii, care au popularizat și promulgat ideile noi pentru publicul larg. Acești "profeți" bate o viziune perfectă la orice vârstă Iluminismului aveau o serie de atitudini de bază viziune enciclopedie modernă. Având o credință în rațiune care era de nezdruncinat, au căutat să descopere principii valabil universale care să guverneze umanitatea, natura și societatea, și să acționeze în baza acestora.

Filosofia Moderna - L'Enciclopedia di Diderot e D'Alembert e La religione nel Settecento

Au atacat în diverse feluri autoritatea de ordin religios și științific, dogmatismul, intoleranța, cenzura, precum și constrângerile economice și sociale.

Considerau că statul este instrumentul adecvat și rațional al progresului.

scapă de miopie acasă

Raționalismul extrem și scepticismul epocii au condus în mod firesc la deism; aceleași calități au avut un rol important în determinarea reacției de mai târziu a romantismului.

Reacționând la dogmatismiluminismul a găsit un culoar favorabil într-o perioadă în care Biserica își pierduse autoritatea sa atotputernică de a impune ordinea socială cu aceeași fervoare și implicare precum în evul mediu și la începutul modernității.

Conceptele filosofice din Franța mijlocului de secol al XVIII-lea au transformat perspectiva mecanicistă asupra universului într-o variantă revizuită radical a creștinătății, pe care au denumit-o deism. Inspirându-se din descrierea newtoniană a universului ca fiind un imens ceas construit și pus în mișcare de către Creator, deiștii au promovat ideea conform căreia totul — mișcarea fizică, fiziologia ființei umane, politica, societatea, economia — își are propriul set de principii raționale stabilite de Dumnezeu, care ar putea fi înțelese de către ființele viziune enciclopedie modernă exclusiv prin intermediul rațiunii.

cum se dezvoltă hipermetropia și miopia

Acest lucru însemna că lucrurile din lumea umană și din lumea fizică pot fi înțelese fără a aduce religia, misticismul sau divinitatea în ecuație. Deiștii nu erau atei; pur și simplu, afirmau că tot ceea ce se referea la universul fizic și la cel uman poate fi înțeles independent de aspectele sau explicațiile de ordin religios.

Meniu de navigare

Pentru un cadru istoric corect al secolului al XVIII-lea în Europacu privire la relația dintre autoritatea politică și religioasă și clasa superioară, trebuie să menționăm că, în FranțaVoltaire și aliații săi s-au străduit să impună valorile libertății și toleranței într-o cultură în care fortărețele gemene ale monarhiei și Bisericii constituiau opusul a tot ceea ce reprezentau aceste valori.

Voltaire și-a dedicat o mare parte din timp atacului împotriva viziune parietală fundamentale ale religiei creștine: inspirația din Biblie, încarnarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, damnarea necredincioșilor.

  • Există posibilitatea îmbunătățirii vederii
  • Iluminism - Wikipedia
  • Îmbunătățirea vederii la vârstnici

Kant a situat punctul forte al Iluminismului în principal în chestiunile ce țin de religie, întrucât conducătorii săi, așa cum a spus, "nu au nici un interes să joace rolul gardianului cu privire la arte și științe și, întrucât incompetența de ordin religios nu este numai cea mai dăunătoare, ci și cea mai degradantă din toate".

Având centrul la Paris, mișcarea a dobândit un caracter internațional prin faptul că s-a răspândit în saloane cosmopolite.

viziune patologică

Cei mai reprezentativi promotori ai Iluminismului s-au aflat în Franța : baronul de MontesquieuVoltaire și contele de Buffon, baronul Turgot și alți fiziocrați, Jean-Jacques Rousseaucare a avut o influență foarte mare asupra romantismului. În Angliacafenelele și presa în curs de înflorire au stimulat critica politică și socială, precum comentariile urbane ale lui Joseph Addison și Sir Richard Steele.

Jonathan Swift și Alexander Pope au fost satiriști conservatori cu o mare influență.

Domnul grave viziune nouă

Teoriile lansate de Locke cu privire la învățarea prin percepția senzorială au fost dezvoltate în continuare de către David Hume. În Germaniauniversitățile au devenit centre ale Iluminismului Aufklärung. Lessing viziune enciclopedie modernă lansat o religie naturală a moralității, iar Johann Gottfried von Herder a elaborat o filosofie a naționalismului cultural care se baza pe înrudirea culturală, de sânge și de limbă.

Importanța primordială a individului, decurgând din incapacitatea omului de a-și folosi abilitățile cognitive în lipsa instrucțiunilor unei alte persoane, a format baza eticii lui Immanuel Kant.

Modernitatea nu este doar o altă epocă istorică, dar și un efect al unei serii de schimbări de tip nou, manifestate în accelerarea progresului ce a facilitat efortul uman depus pentru a îmbunătăți situatia.

Promotorii Iluminismului au fost adesea considerați răspunzători de Revoluția franceză. Cu siguranță, epoca Iluminismului poate fi văzută drept o linie majoră de demarcație pentru apariția lumii moderne.

cel mai bun supliment alimentar pentru prostata

Caracteristici literare[ modificare modificare sursă ] Curent ideologic și cultural: promovarea raționalismuluicaracter laic, antireligios, anticlerical, combaterea fanatismului și a dogmelor, răspândirea culturii în popor, literatura preocupată de problemele sociale și morale; Teme și motive: «monarhul luminat», «contractul social», emanciparea poporului prin cultură; Genuri și specii: liric, epic povestire, nuvelă, romandramatic tragedie, comedie ; Opere reprezentative:.