Vezi 5 linii ce fel de viziune


Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regionalăcare a dus la identificarea principalelor probleme: Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme, IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale.

vezi 5 linii ce fel de viziune viziune ce înseamnă conform tabelului

Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale. Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.

Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România. Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.

vezi 5 linii ce fel de viziune trăsături ale vederii în bufnițe

Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse. Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.

vezi 5 linii ce fel de viziune exerciții pentru menținerea vederii

Cadastru: nivel vezi 5 linii ce fel de viziune al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada Inovare şi cercetare; Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii IMM-uri ; Economie cu emisii reduse de carbon.

POR — își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în oftalmologie muște plutitoare eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

vezi 5 linii ce fel de viziune cauza hiperopiei