Știința filozofiei sau viziunea asupra lumii, Știința filozofiei sau viziunea asupra lumii. Meniu de navigare


Teorie și evidență[ modificare modificare sursă ] Francis Bacon Teza Duhem-Quine afirmă că o atunci când o teorie este confirmată sau falsificată, întreaga teorie are de suferit de pe urma acestui proces, nu doar părți din ea Thomas Kuhn a fost de părere că teoriile care concurează pentru supremația paradigmatică, nu pot fi selectate în urma evidenței.

știința filozofiei sau viziunea asupra lumii

Această idee a fost pusă sub semnul îndoielii de știința actuală. Justificarea afirmațiilor științifice[ modificare modificare sursă ] Cele mai puternice afirmații sunt cele cu aplicabilitatea cea mai largă. A treia lege a lui Newton - "pentru fiecare acțiune există o reacțiune opusă și egală" — este o afirmație puternică deoarece se aplică la fiecare acțiune, oriunde, oricând. Dar acum savanții pot să testeze fiecare incidență a unei acțiuni, și să găsească o reacție.

Știința filozofiei sau viziunea asupra lumii. Filozofia științei

Atunci cum pot ei să afirme că că a treia lege alui Newton este într-un oarecare sens adevărată? Desigur că au testat multe acțiuni, și la fiecare în parte au putut găsi reacția opusă care îi corepsunde acțiunii. Dar cum putem fi siguri că data viitoare când testăm a treia lege a lui Newton, se va dovedi a fi validă? Inducție[ modificare modificare sursă ] O soluție la această problemă este să ne bazăm pe inducție.

Raționamentul inductiv pornește de la premisa că dacă o situație este valabilă în toate cazurile observate, atunci aceasta este știința filozofiei sau viziunea asupra lumii în toate cazurile. Astfel, după încheierea unei serii de experimente care vin în sprijinul celei de-a treia legi a lui Newtonputem să considerăm că legea este valabilă în toate cazurile.

Explicarea motivului pentru care inducția funcționează a fost oarecum problematică.

Filozofia științei

Nu se poate folosi deducțiaprocesul bine cunoscut de a trece de la premisă la concluziedeoarece pur și simplu nu există nici un silogism care să permită așa ceva. Oricât de multe ori biologii din secolul al XVII-lea au observat lebede albe, și în oricât de multe locații, nu există nici o cale deductivă care să îi conducă la concluzia că toate lebedele sunt albe. Aceasta este la fel de probabil, întrucât, după cum s-a adeverit mai târziu, acea concluzie ar fi fost greșită.

În mod similar, este cel puțin posibil ca o observație să fie făcută mâine care arată că un caz în care o acțiune nu este acompaniată de o reacțiune ; același lucru este valabil pentru orice lege științifică. Unul dintre răspunsuri a constat în concepția unei alte forme de argument rațional, care nu se bazează pe deducție.

Știință - Wikipedia

Deducția permite să formulăm un adevăr specific dintr-un adevăr general: toate ciorile sunt negre; aceasta este o cioară ; prin urmare este neagră. Inducția permite oarecum formularea unui adevăr general dintr-o serie de observații specifice: aceasta este o cioară și este neagră; aceasta este o cioară și este neagră; prin urmare, toate ciorile sunt negre. Problema inducției este totodată importantă și controversată în filozofia științei: este inducția într-adevăr justificată, și dacă da, cum?

Coerentism[ modificare modificare sursă ] Atât inducția cât și falsificabilitatea încearcă să justifice postulatele științifice făcând referință la alte postulate științifice. Ambele trebuie să evite argumentul regresiei la infinitunde orice justificare trebuie să fie la rândul ei justificată, rezultând într-o regresie la infinit.

Aceste argument a fost folosit pentru a justifica o soluție la regresia la infinitfundaționalismul.

Filozofia științei - Wikipedia

Fundaționalismul afirmă că există unele postulate de bază care nu necesită justificare. Atât inducția cât și falsificarea sunt forme ale fundaționalismului în sensul că se bazează pe afirmații de bază care derivă direct din observații. Modul în care postulatele de bază derivă din observație complică problema. Observația este un act cognitiv; adică se bazează pe înțelegerea noastră, pe setul nostru de convingeri.

O observație a tranzitului lui Venus necesită o gamă foarte largă de convingeri auxiliare, precum cele care descriu optica telescoapelor, mecanica suportului de telescop, și o înțelegere a astromecanicii.

La prima vedere, observația nu pare a fi "de bază".

Coerentismul oferă o alternativă afirmând că postulatele pot fi justificate prin faptul că fac parte test de vedere perfect sistem coerent. În cazul științei, sistemul este considerat a fi setul complet de convingeri ale individului sau ale comunității științifice. Quine a pledat pentru o abordare coerentă a științei. Observația tranzitului lui Venus este justificată prin faptul că este coerentă cu convingerile noastre despre optică, suporți de telescop și mecanică astrală.

Știința filozofiei sau viziunea asupra lumii. Meniu de navigare

Atunci când această observație contrazice una dintre aceste convingeri auxiliare, se impune ajustarea sistemului pentru a îndepărta conflictul. Briciul lui Occam[ modificare modificare sursă ] Briciul lui Occamsau principiul parcimonieieste folosit pentru a justifica anumite afirmații științifice. Lui William de Occam i se atribuie principiul conform căruia cea mai simplă explicație pentru un fenomen este de preferat.

știința filozofiei sau viziunea asupra lumii

Acest principiu își găsește formularea deseori în felul următor: "entitățile nu trebuie să fie multiplicate dincolo de necesar".

A se considera situația omniprezentă a două teorii A și B, unde A este versiunea cea mai simplă a teoriei, care se potrivește cu datele, iar B este o versiune a lui A argumentată cu elemente adiționale care nici nu îmbunătățesc, nici nu dăunează problema. Principiul briciului lui Occam ne sfătuiește să îndepărtăm elementele suplimentare din B, rămânând cu versiunea mai simplă A. Deoarece pentru orice teorie există un număr infinit de variații care sunt în mod egal consistente cu datele actuale, briciul lui Occam este folosită în mod implicit în orice cercetare științifică.

De exemplu, a se vedea teoria faimoasă a lui Isaac Newton privind "acțiunea și reacțiunea".

O teorie alternativă ar fi: "pentru fiecare acțiune există o reacțiune egală și opusă, cu excepția lui 12 ianuariecând reacțiunea va avea intensitate înjumătățită". Această adăugire aparent absurdă violează principiul briciului lui Occam deoarece este o adăugire care nu este necesară.

Într-adevăr, fără o lege precum briciul lui Occam, nu ar exista nici o justificare filozofică sau practică pentru savanți ca să enunțe orice teorie în fața competitorilor ei care sunt ca număr infiniți.

Prin urmare, știința nu ar mai putea să facă deloc prognoze. Dificultatea în cazul briciului lui Occam constă în faptul că aceasta nu specifică, și nici nu este întotdeauna clar, care teorie este mai simplă.

Mai mult, briciul lui Occam nu reprezintă decât o preferință estetică pentru simplicitate. Prin urmare nu poate știința filozofiei sau viziunea asupra lumii considerată riguroasă. Există abordări matematice legate de aceasta, cum ar fi cele care rezultă din analiza bayesiană și teoria informației care urmăresc să cuantifice simplicitatea.

O asemenea abordare este inferența numită lungimea minimă a mesajului. Briciul lui Occam nu afirmă că cea mai simplă explicație este de preferat indiferent de capacitatea sa de a explica neregularități și excepții.

Principiul falsificabilității afirmă că orice excepție care poate fi reprodusă în mod veridic trebuie să invalideze cea mai simplă teorie, și că argumentul următor, în ordinea simplicității, care poate să încorporeze excepția ca parte a teoriei trebuie să fie preferat în locul primei.

După cum a afirmat Albert Einstein : "Scopul ultim al oricărei teorii este de a asigura ca elementele de bază ireductibile să fie cât mai simple posibil și reduse ca număr, fără să trebuiască să renunțe la reprezentarea adecvată chiar și a unui singur experiment".

Infailibilitatea științei[ modificare modificare sursă ] O problemă critică în știință este în ce măsură corpul actual de cunoștințe știința filozofiei sau viziunea asupra lumii poate fi considerat drept indicator a ceea ce este de fapt "adevărat" despre lumea fizică în care trăim. Acceptarea cunoașterii ca și cum ar fi absolut "adevărată" și dincolo de orice dubiu în sensul teologiei sau ideologiei se numește scientism.

  • Astigmatism și viziune
  • Care sunt diferențele dintre filosofi și non-filozofi? Știința filozofiei sau viziunea asupra lumii
  • Microscop oftalmologic operativ
  • Acuitatea vizuală și studiul acesteia

Totuși, este un lucru obișnuit ca știința filozofiei sau viziunea asupra lumii societății să aibă o opinie exact opusă despre știință - mulți dintre cei care nu se ocupă cu știința consideră că savanții ridică pretenție de infailibilitate pentru afirmațiile lor. Știința servește în procesul de luare de decizii bazată pe consens prin care oameni cu opinii morale variate ajung la un numitor comun privind ceea ce este "real".

În societățile știința filozofiei sau viziunea asupra lumii, bazate pe cunoaștere, informație și tehnologie, unde nu există altă concepție larg acceptată a realității bazată pe fundamente morale sau religioase comune, știința a devenit principalul arbitru al disputelor.

Aceasta a dus la abuzul dialogului științific în scopuri politice sau comerciale.

știința filozofiei sau viziunea asupra lumii

Știința filozofiei sau viziunea asupra lumii privind disparitățile considerabile dintre modul în care ei lucrează și felul în care sunt priviți a dus la campanii publice pentru a educa publicul larg despre scepticismul științific și metoda științifică.