Publicații de viziune. Viziune complexă de vultur de la la Publicații. Impactul vederii sau de ce în ochii ceței


Colegiul Curții este format din câte un membru din fiecare stat membru și beneficiază de sprijinul adus de personalul instituției, în număr de aproximativ de angajați proveniți din toate statele membre ale UE. Activitatea noastră se bazează pe valorile descrise mai jos.

Independență Ne desfășurăm activitatea liber de orice influențe care ne-ar putea compromite raționamentul profesional sau care ar putea fi considerate de natură să ne compromită publicații de viziune profesional.

publicații de viziune

Transparență Ne facem cunoscute constatările prin intermediul unor rapoarte clare, complete și accesibile, publicate în toate limbile UE, cu respectarea cerințelor în materie de confidențialitate și de protecție a datelor. Profesionalism În conformitate cu standardele internaționale de audit, dobândim, dezvoltăm și menținem cele mai înalte niveluri de cunoștințe, expertiză și publicații de viziune, în ceea ce privește atât profesia de auditor public, cât și gestiunea financiară și gestiunea politicilor UE.

Misiune Prin activități de audit independente, profesioniste și cu tratament vizual internat, evaluăm economicitatea, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE cu scopul de a îmbunătăți răspunderea de gestiune, transparența și gestiunea financiară, consolidând astfel încrederea cetățenilor și răspunzând în mod eficace la provocările actuale și viitoare cu care UE publicații de viziune confruntă sau se va confrunta.

Viziune Ne propunem să fim un lider în profesia de auditor public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă și mai sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează.

publicații de viziune