Poate vizualiza 120, 120-celule


Manualul utilizatorului Română Înainte de a începe descărcarea, vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentul Acord. Nikon îşi menţine dreptul de proprietate asupra Manualului, a tuturor copiilor acestuia şi a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asociate şi îşi rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres în temeiul prezentului Acord.

Total celule Celulele straturilor 2, 4, 6 și 8 sunt situate peste fețele celulelor polare. Celulele straturilor 3 și 7 sunt situate direct pe vârfurile celulelor polare. Celulele stratului 5 sunt situate pe laturile celulelor polare. Începând cu un inel cu 10 celule, se poate așeza un alt inel alături de el, care spiralează în jurul primului inel, executând o revoluție completă la 10 celule. Cinci astfel de inele cu 10 celule pot fi plasate adiacent inelului inițial.

Prezentul Acord reprezintă înţelegerea completă şi exclusivă, verbală sau scrisă, între dumneavoastră şi Nikon. Este posibil să nu putem răspunde solicitărilor persoanelor care nu au achiziţionat produsele noastre.

Vă rugăm să reţineţi că manualul şi orice informaţii de contact din acesta pot fi modificate fără notificare prealabilă. Manualul este protejat de legislaţia japoneză privind drepturile de autor şi de legislaţia şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor. Pe fiecare exemplar trebuie să reproduceţi nota privind drepturile de autor Nikon şi orice alte menţiuni referitoare la proprietatea exclusivă existente în varianta originală.

poate vizualiza 120

RESTRICŢII Cu excepţia situaţiilor prezentate altfel în prezentul Acord, nu puteţi realiza şi distribui copii ale Manualului către alte persoane sau să transferaţi electronic Manualul de pe un computer pe altul prin intermediul unei reţele. În cazul apariţiei unui litigiu din sau în legătură cu acest Acord, prin prezenta vă daţi consimţământul cu privire la jurisdicţia personală a Japoniei şi renunţaţi la orice obiecţie cu privire la necompetenţa acestei instanţe.

poate vizualiza 120

În plus, sunteţi de acord să notificaţi actele de procedură în orice acţiune care derivă din acest Acord prin poştă sau alte mijloace, rezonabile din punct de vedere comercial, poate vizualiza 120 confirmare a primirii. Dacă se va constata că o prevedere din prezentul Acord este nevalidă din orice motiv, prevederile rămase nu vor fi invalidate şi vor rămâne în vigoare producându-şi efectul.

Prezentul Acord stabileşte întreaga relaţie şi înţelegere dintre dumneavoastră şi Nikon şi înlocuieşte sau anulează orice alte acorduri în legătură cu obiectul poate vizualiza 120 Acord.

poate vizualiza 120

Eşecul oricăreia dintre părţi de a cere îndeplinirea strictă a oricărui termen sau prevederi din prezentul Acord sau de exercitare a oricărei opţiuni, drept sau remediu conţinute de acesta, nu va fi interpretată ca o renunţare de aplicare poate vizualiza 120 viitor a respectivului termen, prevedere, opţiune, drept sau remediu şi acestea vor rămâne în vigoare producându-şi efectul.

Titlurile secţiunilor prezentului Acord sunt introduse pentru uşurinţa urmăririi Acordului şi nu constituie parte a acestuia şi nici nu modifică înţelesul sau interpretarea prezentului Acord. Poate vizualiza 120 prevederile contrare exprese din prezentul Acord, prevederile din secţiunile 3 şi 4, împreună cu poate vizualiza 120 prevederi care, prin menţiunile exprese din acestea, sunt aplicabile perioadei de după încetarea prezentului Acord, îşi vor menţine valabilitatea după încetarea prezentului Acord, din orice motiv.

poate vizualiza 120