De ce viziune ai nevoie pentru drepturi. Non-profit


Convenția pentru Drepturile Copilului » La nivel european, Tratatul de la Lisabonasemnat de toate statele membre ale Uniunii Europene, promovează în mod explicit protecția drepturilor copilului art.

de ce viziune ai nevoie pentru drepturi refacerea vederii cu hv

În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. De asemenea, Carta stabilește că orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său. Conform prevederilor Convenției, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai bune condiții de dezvoltare, să respecte drepturile copilului și normele de protecție a copilului.

Meniu de navigare

Drepturile copilului conținute în De ce viziune ai nevoie pentru drepturi trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. Copiii au drepturi specifice deoarece trebuie să beneficieze de o protecție specială, de care adulții nu au nevoie.

de ce viziune ai nevoie pentru drepturi ac pentru persoanele cu vedere slabă

Copiii depind de oamenii din jurul lor timp de multă vreme, în perioada copilăriei, și au nevoie să fie ajutați să se dezvolte armonios și să devină adulți independenți, capabili să respecte drepturile celor mai vulnerabili decât ei. Copiii trebuie ajutați să afle cât mai multe lucruri despre drepturile care-i protejează.

Mai multe în această secțiune

Faptul că sunt încurajați să se gândească la aceste drepturi și să vorbească despre ele cu alte persoane, poate contribui semnificativ la dezvoltarea lor. Un copil care își cunoaște drepturile poate vedea dacă familia și prietenii săi respectă aceste drepturi și va fi în măsură să respecte, la rândul său, drepturile altora.

Prin înțelegerea drepturilor copilului putem să contribuim la o lume mai bună. Cele 42 de drepturi ale copilului care se regăsesc în Convenție sub formă de articole sunt strâns legate unele de celelalte și au toate aceeași importanță. Toate statele părți la Convenție au fost de acord să vegheze ca aceste drepturi să fie asigurate copiilor.

Organizația Umanitară CONCORDIA: Misiune, Viziune & Valori

Acest principiu a fost integrat și în legislația românească, prevalând în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

De altfel, principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal, în determinarea acestuia avîndu-se în vedere cel puțin următoarele aspecte: nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și începe hipermetropia și apartenență la o familie; opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate; istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor; capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; menținerea vedere încețoșată din cauza ochilor uscați personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament.

Autoritățile trebuie, de asemenea, să respecte drepturile și responsabilitățile familiei de a-și ghida și îndruma copiii, astfel încât, pe măsura ce cresc, aceștia să învețe să-și folosească în mod corespunzător drepturile articolul 5.

Convenția nu urmărește să transfere, de la părinți la autoritățile statului, responsabilitățile cu privire la copii. Din contră, Convenția stabilește că autoritățile au datoria să protejeze și să sprijine familiile, astfel încât acestea să își poată îndeplini rolul esențial de a avea grijă de proprii copii. Autoritățile trebuie să se asigure că nevoile copilului sunt satisfăcute, respectând în același timp drepturile și responsabilitățile familiei de a-i crește pe copii așa cum se cuvine.

Companii în care am investit

De cele mai multe ori, familia acționează în interesul superior al copilului, însă, în anumite situații, autoritățile trebuie să asigure copiilor protecție împotriva relelor tratamente. În anula fost adoptată și o lege specială pentru protecția și promovarea drepturilor copilului Legea nr.

Perioada scursă de la ratificarea Convenției de către România a marcat importante evoluții în situația copiilor din România.

de ce viziune ai nevoie pentru drepturi este posibilă vindecarea vederii 100

Dincolo de măsurile adoptate de autorități cu un impact pozitiv asupra drepturilor copilului, criza economică și lipsa unei viziuni centrate pe interesul superior al copilului au făcut ca în țara noastră să persiste fenomene îngrijorătoare precum rata de ce viziune ai nevoie pentru drepturi a mortalității infantile, neparticiparea la educație, riscul de sărăcie și excluziune socială în rândul copiilor și lipsa serviciilor destinate copiilor.

Donează pentru dreptul la educație RON

de ce viziune ai nevoie pentru drepturi acuitatea vizuală online