Caracteristicile vârstei sale


 • Nimeni nu poate anticipa felul în care va întâmpina micuțul această nouă etapă a vieții sale, însă urmărindu-i evoluția, puteți ști dacă dezvoltarea sa este în conformitate cu vârsta preșcolară.
 • Эпонина у Бенджи в подружках.
 • Логово октопауков помечено красным кружком.
 • Понятно даже арканзасской деревенщине.
 • Pastile pentru prevenirea vederii
 • Teoria lui Piaget - Wikipedia

Aspecte ale dezvoltării proceselor psihice ale caracteristicile vârstei sale de ani 2. Nivelul de maturitate al copilului de ani 3 Necesitatea cunoaşterii psihopedagogice a copilului la intrarea în şcolaritate 1. Aspecte ale dezvoltării proceselor psihice ale şcolarului de 6 — 7 ani Pentru o şcoală care-şi respectă menirea şi pentru educatorii devotaţi profesiei, studierea individualităţii copilului constituie o preocupare fundamentală.

Cunoaşterea copilului este un proces continuu, ce trebuie realizat sistematic şi permanent pe toată durata şcolarizării, deoarece schimbările ce au loc în psihologia lui trebuie cunoscute şi dirijate.

Ritmurile de dezvoltare şi schimbare sunt variate de la un copil la altul, ceea ce impune o cunoaştere diferenţială a acestuia pentru a evita dezvoltarea caracteristicile vârstei sale sporadică, întâmplătoare. Conţinutul şi formele activităţii instructiv-educative desfăşurate în grădiniţă sunt strict determinate care este vederea corbilor particularităţile psihologice, fără a neglija faptul că această condiţie se conjugă pe fiecare treaptă de dezvoltare cu scopul procesului ca atare.

Creşterea fizică şi dezvoltarea psihică în primii ani de viaţă nu constituie procese uniforme şi omogene.

3,5 – 4 ani

Una din trăsăturile psihice dominante la această vârstă o constituie curiozitatea, nevoia de a şti, de a afla, de a cunoaşte. La vârsta de ani procesele de cunoaştere cunosc o nouă etapă de dezvoltare, copiii în marea lor majoritate, îndeplinind la această vârsta condiţiile care-i fac apţi de şcolarizare. Activitatea perceptivă este adecvată, analizatorii vizuali, auditivi, kinestezici înregistrează o dezvoltare mulţumitoare. Dirijaţi de învăţător, copiii vor distinge şi vor recunoaşte lucrurile prezentate, culorile, diferite obiecte din caracteristicile vârstei sale înconjurător, unele relaţii dintre elemente.

 1. Etapele dezvoltării copilului: 3 – 4 ani – psiholog-dr-miron-itzhak.ro
 2. Не могу представить себе _элегантный_ язык.
 3. Calitatea viziunii umane
 4. CARACTERISTICI ALE DEZVOLTARII PSIHICE ALE COPILULUI DE 6 – 7 ANI
 5. Evaluarea copilului de 5 ani

Copilul de ani este în stare să detaşeze un obiect din grupul altor obiecte, să descompună notele obiectului şi pe baza lor să recompună obiectul în întregime, respectând raporturile dintre părţi. E capabil să analizeze obiectele operând cu diverse criterii formă, mărime, culoaredupă raporturile dintre viteză şi distanţă arată cercetările lui Piaget. La intrarea copilului în şcoală, nivelul orientării în spaţiu şi în timp este relativ scăzut.

Astfel, părintele va acorda atenţia necesară evenimentelor importante din viaţa copilului şi va putea ghida copilul către o dezvoltare echilibrată. Etapele dezvoltării copilului sunt cele care îndrumă părintele în rezolvarea diferitelor provocări care pot apărea. Prin recunoaşterea, înţelegerea şi deţinerea unor idei de clarificare a acestora, părintele participă la crearea unei atmosfere calme şi armonioase.

Pentru dezvoltarea percepţiei de timp se fac diverse exerciţii, ca perceperea unor sunete care se repetă la intervale regulate de timp, executarea unei lucrări într-un timp determinat, obişnuirea cu îndeplinirea regimului de zi, etc. Spiritul de observaţie este diferit de la un copil la altul. Rapiditatea şi precizia în sesizarea unor fapte constituie caracteristici ale spiritului de observaţie.

Acesta se formează prin activităţi de educaţie plastică, excursii, vizite, lecţii de ştiinţe. La vârsta de ani reprezentările păstrează un caracter intuitiv-concret. De exemplu conţinutul unui fragment ce ilustrează caracteristici ale primăverii va fi înţeles prin prisma experienţei personale şi a tipului de reprezentări formate în contact nemijlocit cu mediul în care a trăit.

Activitatea instructiv-educativă asigură formarea unui fond de reprezentări şi noţiuni cu caracter ştiinţific. Preşcolaritatea este o vârstă de acumulare informaţională şi de elemente structurate, esenţiale pentru procesul caracteristicile vârstei sale de mai târziu. Priceperile reprezintă moduri de a exercita facil diferite acţiuni învăţate. Ele cuprind generalizări de deprinderi şi de cunoştinţe deja însuşite.

În multe activităţi priceperea caracteristicile vârstei sale a le efectua premerge dobândirii deprinderilor.

Etapele dezvoltării copilului: 2 – 3 ani

Ele reprezintă capacitatea de a şti să efectueze acţiunea chiar dacă nu s-a ajuns la formarea deprinderilor respective. Prezenţa lor uşurează procesul de însuşire a noi deprinderi.

caracteristicile vârstei sale tratamentul viziunii usturoiului

Împreună cu ele formează baza comportamentului învăţat. Priceperile sunt cunoştinţe realizate practic şi constă în posibilitatea dobândită prin învăţare: de a executa o acţiune, de a utiliza practic şi eficient, în condiţii variate cunoştinţe însuşite realizând o adaptare promptă la schimbări.

Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile se întrepătrund şi se influenţează reciproc. Deprinderea trebuie însuşită cât mai corect de la început, deoarece este mai greu să fie restructurată.

Condiţia fundamentală caracteristicile vârstei sale formare a deprinderilor este exerciţiul. Exerciţiul presupune o reluare conştientă a operaţiilor de fiecare dată cu un anumit scop, o reluare selectivă a operaţiilor, în funcţie de nivelul însuşirilor şi dificultăţilor, o reluare a activităţii în condiţii schimbate.

Exerciţiul este repetiţia frecventă şi tenace a unei activităţi în vederea însuşirii şi perfecţionării ei, a formării de deprinderi şi a obţinerii de performanţe; proba sau problema necesară procesului de învăţare.

Psihologi ca Decroly, Claparede, J. Piaget arată ca memoria este mai caracteristicile vârstei sale în joc.

Ce se poate găti din calmar: rapid și gustos Caracteristici de vârstă ale copiilor din școala primară Sarcina pedagogică principală este creșterea și dezvoltarea personală. Mulți profesori au crezut că în procesul de educație și formare, un studiu profund al caracteristicilor vârstei și luarea în considerare a acestora într-un aspect practic joacă un rol imens. Această problemă a fost abordată, în special, de L. Comenius, D. Locke, J.

În această condiţie copilul intuieşte cerinţele fixării şi păstrării sarcinilor care i se trasează. Copilul învaţă şi reproduce cu plăcere poezii, reproduce un text după lecturi. Fixarea este fluctuantă şi adeseori superficială. Jocul la vârsta de ani este un teren de antrenare a atenţiei, de distribuire şi lărgire angajării psihice. Concentrarea creşte de la 20 — 25 minute în situaţii obişnuite şi chiar minute în joc. Distribuirea atenţiei este dificilă, încât micul şcolar nu poate sa cuprindă şi să rezolve în acelaşi timp mai multe activităţi.

Flexibilitatea atenţiei, ca proprietate de a trece rapid de la o activitate la alta este de asemenea slabă. Atenţia involuntară are o pondere mai mare faţă de atenţia voluntară. De asemenea selectarea materialului ce trebuie asimilat, folosirea unor mijloace didactice adecvate duc la funcţionarea atenţiei voluntare. Perioada preşcolară este o perioadă de mari achiziţii culturale, de intensă asimilare intelectuală, de lărgire a înţelegerii şi a posibilităţilor gândirii, caracteristicile vârstei sale a aborda situaţii, repere, evenimente.

Gândirea se manifestă în activităţi intelectuale, care în limbajul curent se numesc: judecare, raţionare, înţelegere, explicare, invenţie, deducţie, abstractizare. Caracterizând sumar activitatea gândirii, reiese că şcolarul de 7 ani distinge bine realitatea înconjurătoare de propria persoană, iar activitatea lui practică şi mintală se îndreaptă mai mult înspre obiectele şi fenomenele ambianţei decât în direcţia propriei persoane.

Noţiunile micului şcolar sunt cu precădere concret-intuitive.

caracteristicile vârstei sale pentru soții cu vedere normală

La începutul şcolarizării, raţionamentul copilului are un însemnat coeficient afectiv, întrucât sentimentele şi interesele personale influenţează mersul gândirii spre anumite concluzii exemplu: Bunicile sunt bune pentru că ne caracteristicile vârstei sale daruri.

La 6 — 7 ani au o pondere deosebită operaţiile intelectuale concrete. Orice raţionament, orice dezvoltare de probleme constituie în acelaşi timp şi o manifestare a creativităţii gândirii, deoarece se ajunge la o concluzie, la o soluţie nouă. Învăţătorul are sarcina formării unor premize pentru dezvoltarea creativităţii.

Gândirea este strâns legată cu limbajul. Dezvoltarea exprimării verbale face importante progrese. Vocabularul la 6 — 7 ani atinge între 1. Se dezvoltă cerinţa internă de folosire de cuvinte noi, creaţii verbale şi fantezii verbale. Expresivitatea vorbirii se amplifică, la fel nuanţarea şi intonaţiile. Propoziţiile devin mai lungi şi mai complexe.

Psihologia varstelor copilaria

Comunicarea verbală dobândeşte calităţi noi. Întrebările numeroase caracteristicile vârstei sale care copilul le adresează adultului, subliniază prezenţa intereselor cognitive, primare ale elementelor gândirii cauzate, dorinţa de a cunoaşte şi de a înţelege fenomenele din natură şi societate. Atenţia învăţătorului trebuie să fie îndreptată şi spre cultivarea comunicărilor verbale ale elevilor.

Prin exerciţii de povestire ei trebuie să fie îndrumaţi să se exprime corect, să emită mesaje care să poată fi recepţionate corect de către alţii.

La copilul de ani procesul imaginaţiei care constă în crearea de reprezentări şi imagini noi prin prelucrarea şi combaterea reprezentărilor existente în memorie, se desfăşoară la niveluri diferite. Preşcolarul de ani manifestă aptitudini. Domeniul muzicii, picturii, colajului sunt abordate cu succes de copii.

În general la începutul şcolarităţii, imaginaţia reprezintă un conţinut redus. Copilul nu posedă capacitatea de caracteristicile vârstei sale face distincţia netă între planul realităţii şi cel al ficţiunii. Jocurile de creaţie, filmele pentru copii, serbările şcolare, vizionarea de expoziţii etc. La ani se accentuează rolul conducător al scoarţei cerebrale în manifestarea afectivităţii care devine mai bogată şi mai variată.

 • Vizualizări: Distribuie Articolul Etapele dezvoltării copilului constituie o modalitate bună de evaluare a traseului parcurs de copil.
 • Stadiile dezvoltării la Piaget[ modificare modificare sursă ] Stadiul senzoriomotor Stadiul operațiilor concrete Stadiul operațiilor formale În studiile sale, Piaget a elaborat o teorie originală asupra genezei și mecanismelor gândirii denumită teoria operațională.
 • AHA Shop Ce este autismul?
 • Evaluarea copilului de 4 ani © Autor: Costin Alexandra Perioada primei copilării tocmai a ajuns la final.
 • Lentilele pot afecta vederea
 • Evaluarea copilului de 4 ani

La această vârstă copiii dau dovadă în unele situaţii de capacitate de stăpânire a expresiilor emoţionale şi de frânare a manifestărilor care nu sunt acceptate social. Ei sunt optimişti, veseli adesea chiar exuberanţi. În privinţa efectelor primare, la şcolarii începători se pot observa adesea stări de frică legate de viaţa de grup.

Mulţi copii se tem de ridicol, se îngrijorează de eventualitatea unor insuccese şcolare, etc. Sentimentele de integrare socială şi prietenie sunt mai accentuate. De asemenea cele de dominare şi agresivitate cresc în timpul şcolarităţii mici pentru a descreşte ulterior în timpul şcolarităţii mijlocii. Cunoaşterea particularităţilor psihoindividuale ale micului şcolar este caracteristicile vârstei sale necesară. Astfel se creează condiţiile şi căile cele mai potrivite pentru dezvoltarea complexă a personalităţii fiecărui elev.

Nivelul de maturitate al copilului de 6 — 7 ani Dezvoltarea şi educaţia se condiţionează reciproc, în sensul că un nivel mai înalt al dezvoltării permite obţinerea unor rezultate educative superioare. Aşa cum rezultă din paginile scrise ulterior, copilului de ani ajunge la un anumit grad de maturitate bio-psihică, fapt ce îi permite angajarea sa în activitatea de învăţare şcolară.

Învăţământul preşcolar joacă un rol indiscutabil în dezvoltarea caracteristicile vârstei sale şi conduitelor adaptive şi de integrare caracteristicile vârstei sale viaţa şcolară. Iniţierea preşcolarului în activităţi de învăţare şcolară este un obiectiv important stipulat de curriculum pentru grădiniţă. Adultul este cel care creează sentimentul de siguranţă. Prin amplificarea relaţiilor cu alte persoane, conştiinţa de sine va dobândi noi contururi.

caracteristicile vârstei sale clar despre viziune

În acest sens educatoarea poate organiza: vizite la fabrici, întâlniri cu diferite personalităţi din diferite domenii de activitate, participarea la spectacole de teatru.

Toate acestea influenţează pozitiv adaptarea socială a viitorului şcolar. Nu trebuie uitat rolul jocului didactic în abordarea cunoaşterii de sine şi a relaţiilor cu ceilalţi în lumina adevărului şi a moralei.

Pe ultimul menţionat, îl detaliez în continuare:.