Broșură de restaurare a viziunii, Programe de conservare a viziunii, Programe de conservare a viziunii


Predarea mesajului restaurării partea a doua Introducere Mesajul restaurării este acela că Evanghelia lui Isus Hristos — care include doctrină eternă, autoritatea preoţiei broșură de restaurare a viziunii rânduielile salvării — a fost restaurată pe pământ prin profetul Joseph Smith. Prin Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos — aceeaşi Evanghelie care a fost revelată în fiecare dispensaţie a Evangheliei — toţi copiii lui Dumnezeu pot obţine viaţă veşnică.

Potenţialii misionari trebuie să aibă o înţelegere clară despre conceptul apostaziei şi cel al restaurării şi să fie pregătiţi să le explice simplu şi să depună mărturie despre ele cu putere. Pregătire prealabilă Studiaţi Predicaţi Evanghelia Mea, paginile El era mic ca statură, însă mare în mărturie. Nu după mult timp de la sosirea sa, împreună cu colegul său, au sunat la uşa lui Elmer Pollard, în Oshawa, Ontario, Canada.

Părându-i rău pentru cei doi tineri care, în timpul unui viscol puternic, mergeau din uşă în uşă, domnul Pollard i-a invitat pe misionari în casa lui. Ei i-au prezentat mesajul lor. El nu a simţit Spiritul. La un moment dat, i-a care este tulburarea vederii să plece şi să nu se mai întoarcă.

Ultimele sale cuvinte, adresate vârstnicilor în timp ce aceştia ieşeau pe uşă, au fost broșură de restaurare a viziunii în batjocură: «Nu-mi puteţi spune că voi chiar credeţi că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu! După vizionarea clipului video, adresaţi întrebările: Dacă aţi fi fost unul dintre acei misionari, ce gânduri sau sentimente aţi fi avut în timp ce aţi fi plecat din casa domnului Pollard? Ce aţi fi făcut în acel moment?

Băiatul nostru de la ţară i-a spus colegului său: «Vârstnicule, noi nu i-am răspuns domnului Pollard. El a spus că noi nu credem că Joseph Smith a fost un profet adevărat. Să ne întoarcem şi să ne depunem mărturiile în faţa lui».

Metoda de tratare a ochilor restaurarea viziunii, Remedii pentru imbogatirea vederii

Iniţial, misionarul mai experimentat a ezitat, însă, în cele din urmă, a fost de acord să-l însoţească pe colegul său. Frica le-a cuprins inima în timp ce se apropiau de uşa de unde tocmai fuseseră daţi afară.

Au bătut, l-au văzut pe domnul Pollard, au aşteptat un moment care a părut extrem de lung şi, apoi, cu putere venită de la Spirit, misionarul nostru neexperimentat a spus: «Domnule Pollard, aţi spus că noi nu credem cu adevărat că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu.

Vă depun mărturie că Joseph a fost profet. El chiar a tradus Cartea lui Mormon. Eu ştiu aceste lucruri». Ulterior, domnul Pollard, acum fratele Pollard, se afla în cadrul unei adunări a preoţiei şi a declarat: «Nu am putut să dorm în acea noapte.

organ de vedere similar cu fiecare dintre părțile camerei

A doua zi, le-am telefonat misionarilor şi i-am rugat să revină. Adresaţi cursanţilor întrebarea: De broșură de restaurare a viziunii credeţi că mărturia misionarului despre profetul Joseph Smith a avut un efect atât de profund asupra domnului Pollard?

Rugaţi cursanţii să deschidă la Joseph Smith — Istorie din Perla de mare preţ. Rugaţi un cursant să citească cu glas tare versetele broșură de restaurare a viziunii, 6iar pe un altul versetele Apoi, adresaţi cursanţilor întrebarea: Cum aţi putea rezuma aceste versete într-o propoziţie sau două? Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Joseph Smith — Istorie În timp ce se citeşte veverița 5 veverițe galbene, rugaţi cursanţii să se gândească în ce fel se aseamănă căutarea adevărului religios de către Joseph Smith cu cea a multor oameni pe care îi vor întâlni în misiunile lor.

Apoi, adresaţi întrebările: Care erau întrebările care îl preocupau pe Joseph Smith?

Restaurarea pomului miresei- William Marrion Branham

De ce i-a fost atât de dificil lui Joseph să decidă cărei biserici să i se alăture? În ce fel se pot asemăna întrebările broșură de restaurare a viziunii Joseph Smith acuitatea vizuală 6 12 cele pe care le au oamenii azi?

  • BROSURA – RESTAURARE SI AMENAJARE | Asociatia MONUMENTUM Broșură de restaurare a viziunii
  • Durere în cap cu mișcări ale ochilor În viziunea lui Hruşciov, acesta a fost un gest de bunăvoinţă români şi-au reafirmat opoziţia faţă de orice încercare de restaurare a sovieticlocuinţe gratuite, accesul la magazine speciale, acordarea de în aşa fel întocmit, încât să ştie că cei ce vor da adăpost măcar şi pentru un ceas, fără să fi adus la.
  • Ceas de restaurare a viziunii zhdanov gratuit

Rugaţi un cursant să citească cu glas tare Joseph Smith — Istorie Apoi, adresaţi întrebările: Ce principiu a învăţat Joseph Smith despre cum să găsească adevăruri spirituale? Deşi cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, cel mai probabil ei vor formula următorul principiu: Putem învăţa adevăruri spirituale de la Dumnezeu dacă ne rugăm Lui pentru răspunsuri şi suntem dornici să acţionăm. Cum puteţi folosi exemplul lui Joseph Smith pentru a-i ajuta pe alţii care doresc să găsească adevăruri spirituale?

Invitaţi cursanţii să citească în gând Joseph Smith — Istorie În timp broșură de restaurare a viziunii fac acest lucru, rugaţi-i să se gândească la impactul de durată pe care l-a avut Prima Viziune asupra lumii şi a vieţilor lor.

După ce le oferiţi câteva momente în care să citească fragmentul în linişte, adresaţi întrebări precum următoarele: Care ar fi câteva dintre motivele pentru care duşmanul l-a atacat pe Joseph Smith înainte să-i apară Tatăl Ceresc şi Isus Hristos? Duşmanul a vrut să-l test verificați vederea pe Joseph să înveţe adevăruri spirituale şi, prin urmare, să împiedice restaurarea să aibă loc.

În ce moduri a început Prima Viziune să înlăture consecinţele marii apostazii?

tabelul standardelor de viziune

Subliniaţi-le cursanţilor acest adevăr: Prin Prima Viziune, cerurile s-au deschis din nou şi restaurarea a început. Ce adevăruri doctrinale pot fi învăţate din Prima Viziune? Tatăl şi Fiul sunt Fiinţe separate, cerurile sunt deschise, putem primi revelaţie şi aşa mai departe.

De ce credeţi că Predicaţi Evanghelia Mea sugerează ca misionarii să propovăduiască despre Prima Viziune în timpul primei discuţii cu un simpatizant? Cum îi poate ajuta pe simpatizanţi în încercarea lor de a găsi adevăruri spirituale faptul de a învăţa despre vizita făcută lui Joseph Smith de Tatăl Ceresc şi Fiul Său, Isus Hristos? Dacă este disponibil, le puteţi arăta cursanţilor un clip video al fragmentului citat în foaia de prezentare: Preşedintele Gordon B.

Fragmentul video rulează aproximativ de la minutul până la Rugaţi un cursant să citească cu glas tare primele trei paragrafe. Cursanţii trebuie să înţeleagă că, dacă relatarea lui Joseph Smith despre viziunea sa este adevărată, atunci este adevărată şi afirmaţia că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este singura Biserică de pe pământ care are întreaga aprobare şi autoritate de la Tatăl Ceresc şi Isus Hristos.

Conform preşedintelui Hinckley, în ce mod a fost munca lui Joseph Smith diferită de munca realizată de conducătorii religioşi dinaintea lui, care au reformat obiceiuri de preaslăvire şi învăţături doctrinale?

Acordaţi-le cursanţilor câteva minute să citească în gând restul foii broșură de restaurare a viziunii prezentare. Pe măsură ce citesc, îndemnaţi-i să marcheze cuvinte, distanța dintre masa de testare a vederii sau declaraţii care le atrag atenţia.

Programe de conservare a viziunii, Programe de conservare a viziunii

După ce termină de citit, rugaţi-i pe câţiva dintre ei să împărtăşească ceea ce au marcat şi să explice de ce acele lucruri au însemnătate pentru ei. Puteţi adresa întrebări cum ar fi următoarele: De ce ar putea fi dificil pentru anumiţi oameni să accepte veridicitatea viziunii lui Joseph Smith? Având în vedere principiile studiate în lecţia noastră precedentă, care este locul Primei Viziuni în tiparul dispensaţiilor, apostaziei şi restaurării?

După o perioadă de apostazie, Prima Viziune a inaugurat o restaurare şi o nouă dispensaţie broșură de restaurare a viziunii Evangheliei. Ca şi în dispensaţiile precedente, un profet a fost chemat de Dumnezeu să restaureze adevăruri ale Evangheliei şi autoritatea preoţiei. Acest lucru înseamnă că Evanghelia nu va fi pierdută prin apostazie, ci va dăinui pe pământ până la cea de-a Doua Venire a lui Isus Hristos. În ce fel ar putea un simpatizant să accepte realitatea Primei Viziuni şi a restaurării Evangheliei în zilele moderne dacă misionarii l-ar ajuta să înţeleagă acest tipar scriptural de apostazie şi restaurare?

Rugaţi membrii clasei să broșură de restaurare a viziunii lapaginile 37 şi 38 din Predicaţi Evanghelia Mea şi să citească în gând ultimele două paragrafe de la pagina 37 şi primul paragraf de la pagina 38, căutând lucruri care au fost restaurate sau restabilite prin restaurare. Apoi, rugaţi-i pe cursanţi să împărtăşească ceea ce au găsit.

Ar fi bine să vă asiguraţi că membrii clasei menţionează 1 restaurarea autorităţii, cheilor şi rânduielilor preoţiei 2 restabilirea Bisericii lui Hristos, 3 chemarea a doisprezece apostoli, 4 inaugurarea unei noi dispensaţii a Evangheliei şi 5 chemarea unui profet în viaţă. Pentru a ajuta cursanţii să simtă adevărul şi importanţa Primei Viziuni şi a restaurării, rugaţi membrii clasei să răspundă la întrebări precum următoarele: Cum aţi ajuns să dobândiţi o mărturie despre realitatea şi însemnătatea Primei Viziuni?

Video de restaurare a viziunii, Video de restaurare a viziunii zhdanov toate părțile

În broșură de restaurare a viziunii fel v-a fost influenţată credinţa în restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos de mărturia voastră cu privire la Prima Viziune? Întrebaţi-i dacă vreunul dintre ei doreşte să-şi depună mărturia despre Prima Viziune sau despre restaurare.

Împărţiţi membrii clasei în echipe de câte doi. Organizaţi cursanţii în grupuri mici de câte patru două echipe în fiecare grup. Acordaţi-le suficient timp să se pregătească pentru a preda o lecţie scurtă de trei-patru minute despre Prima Viziune şi despre restaurare. Explicaţi-le că modul lor de predare trebuie să fie simplu şi clar. Rugaţi cursanţii să revadă materialul din Predicaţi Evanghelia Mea, paginile sau pagina 11 din broşura Restaurarea Evangheliei broșură de restaurare a viziunii Isus Hristos, folosită de misionari.

Îndemnaţi cursanţii să folosească propriile cuvinte pentru a explica experienţa lui Joseph Smith exceptând fragmentul Joseph Smith — Istorie Amintiţi-le să încheie cu mărturiile lor. Desemnaţi o echipă din grup să predea celeilalte echipe. După ce cursanţii încheie experienţa lor de predare, rugaţi membrii fiecărui grup să discute între ei ce a mers broșură de restaurare a viziunii în timpul predării şi cum s-ar fi putut descurca învăţătorii mai bine.

Broșură de restaurare a viziunii. Predarea mesajului restaurării (partea a doua)

Apoi, inversaţi rolurile şi permiteţi-i celeilalte echipe să predea. Asiguraţi-vă că este suficient timp pentru a primi sugestii. După ce fiecare echipă a terminat de predat, invitaţi membri tratamentul hreanului pentru vedere clasei să împărtăşească celorlalţi colegi idei din experienţele lor de predare. Să ajutăm cursanţii să răspundă la întrebări dificile. Uneori, cursanţii broșură de restaurare a viziunii vor confrunta cu întrebări dificile care le vor testa credinţa.

Ca învăţător, dumneavoastră îi puteţi ajuta să se pregătească să răspundă la acele întrebări şi să facă faţă provocărilor care le testează credinţa vezi Efeseni ; 1 Nefi ; Helaman Este util să adresaţi întrebări dificile în timpul orei; totuşi, astfel de întrebări trebuie să fie aduse în discuţie cu atenţie şi credinţă.

Amintiţi-le cursanţilor că sunt multe resurse disponibile pe site-urile web ale Bisericii pentru a-i ajuta să răspundă la întrebări dificile; de exemplu, secţiunea Gospel Topics Subiecte despre Evanghelie de pe LDS.

Cursanţilor le-ar putea fi util să ştie cum să răspundă întrebărilor dificile legate de relatările diferite despre Prima Viziune scrise de Joseph Smith. Explicaţi că relatarea despre Prima Viziune care se găseşte în Joseph Smith — Istorie a fost scrisă de profet în anul ca parte a unei istorii oficiale a Bisericii, care urma să fie publicată pentru lume. Deoarece Joseph Smith şi-a consemnat experienţa de mai multe ori, există mai multe relatări despre Prima Viziune. Explicaţi cursanţilor că fiecare relatare diferă oarecum de celelalte în ceea ce priveşte detaliile şi lucrurile pe care se pune accentul.

vederea neclară nu este constantă

Unii critici au argumentat, în mod greşit, că orice diferenţă între relatările evenimentului sunt o dovadă a unei înşelătorii. Totuşi, atunci când cineva relatează o experienţă în diferite împrejurări, unui public diferit, de-a lungul mai multor ani, în fiecare relatare va tinde să accentueze diferite aspecte ale acelei experienţe şi broșură de restaurare a viziunii includă detalii unice.

De exemplu, diferenţe asemănătoare cu cele ale relatărilor despre Prima Viziune există în relatările lui Pavel despre viziunea sa pe drumul spre Damasc vezi Faptele apostolilor ; ; Le puteţi împărtăşi acest link cursanţilor pentru a-l putea citi singuri. Invitaţia oferită altora de a citi Cartea lui Mormon Începeţi prin a scoate în evidenţă relevanţa acestei părţi a lecţiei rugând broșură de restaurare a viziunii cursant să citească cu glas tare ultimele două paragrafe din introducerea Cărţii lui Mormon.

Invitaţi cursanţii să caute promisiunile oferite celor care aleg să citească din Cartea lui Mormon, să cugete asupra ei şi să-L întrebe pe Dumnezeu dacă este adevărată. Invitaţi-i să împărtăşească ce au găsit. Ajutaţi-i să identifice un principiu predat în acest paragraf adresând întrebarea: De ce este Cartea lui Mormon un instrument valoros şi puternic pentru misionari? Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă mai bine această doctrină, miopia corectează câteva întrebări precum următoarele: De ce este Cartea lui Mormon o dovadă convingătoare că Joseph Smith este profet?

Dacă o persoană ajunge la concluzia că este adevărată Cartea lui Mormon, atunci ea trebuie să concluzioneze şi că Joseph Smith acţiona prin îndrumare divină pentru a o descoperi şi broșură de restaurare a viziunii o traduce şi că este profet al lui Dumnezeu.

BROSURA – RESTAURARE SI AMENAJARE

În ce fel sunt binecuvântaţi simpatizanţii când citesc Cartea lui Mormon broșură de restaurare a viziunii dobândesc o mărturie că este adevărată? Ei vor şti că Joseph Smith este profet şi vor fi pregătiţi să accepte restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos şi să primească rânduielile salvatoare. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Moroni Adresaţi următoarele întrebări: Ce paşi trebuie să facă cineva pentru a dobândi o mărturie că este adevărată Cartea lui Mormon?

Deşi cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, cel mai probabil ei vor formula următorul principiu: În timp ce citim, medităm şi ne rugăm cu intenţie adevărată cu privire la Cartea lui Mormon, Dumnezeu ne va dezvălui adevărul ei prin puterea Duhului Sfânt.

Înseamnă a dori cu sinceritate să primim răspuns prin Duhul Sfânt şi a fi hotărâţi să acţionăm în conformitate cu răspunsul pe care îl primim. Opriţi prezentarea video la minutul şi rugaţi membrii clasei să se gândească un moment ce idei sau sentimente ar avea dacă ar fi în locul unuia dintre misionarii care-i propovăduiau lui Jynx.

Invitaţi câţiva cursanţi să împărtăşească ceea i-ar spune.

  1. Program de restaurare a viziunii pentru Cum să îmbunătățești vederea în funcție de rețetele populare Acest program de restaurare a viziunii implică un bloc SIRDS - imagini care Descărcați o colecție de programe de calculator pentru tratamentul conservarea vederii și, în mod ideal, îmbunătățirea acestei funcții esențiale a corpului.
  2. Cauzele încălcării Metoda de tratare a ochilor restaurarea viziunii, Remedii pentru imbogatirea vederii Dublarea este diferită: pe termen scurt și pe termen lung, vertical și orizontal.

În timp ce vizionaţi restul prezentării video, puteţi ruga jumătate dintre membrii clasei să urmărească de ce trebuie ca simpatizanţii să citească şi să se roage cu privire la Cartea lui Mormon pentru a dobândi o mărturie despre veridicitatea ei. Rugaţi-i pe ceilalţi membri din clasă să urmărească ce anume din ceea ce au spus misionarii a ajutat-o pe Jynx să se simtă motivată să citească din Cartea lui Mormon.

După prezentarea video, discutaţi împreună despre următoarele întrebări: Ce anume au spus şi au făcut misionarii ca Jynx să se simtă motivată să citească şi să se roage cu privire la Cartea lui Mormon?

Predarea mesajului restaurării (partea a doua)

Ce anume din ceea ce au spus şi au făcut misionarii a invitat Duhul Sfânt să depună mărturie despre cuvintele lor? De ce este vital ca un simpatizant să citească şi să se roage cu privire la veridicitatea Cărţii lui Mormon? Asiguraţi-vă că fiecare cursant înţelege că nu este suficient ca misionarii să distribuie exemplare ale Cărţii lui Mormon. Rolul unui misionar este de a-i ajuta pe alţii să simtă importanţa de a citi şi a se ruga cu privire la Cartea lui Mormon pentru a putea afla că Joseph Smith a fost profet al lui Dumnezeu şi că Evanghelia lui Isus Hristos a fost restaurată.

Spuneţi-le membrilor clasei că, acum, vor avea ocazia de a face o interpretare de roluri pentru a invita pe cineva să citească din Cartea lui Mormon. Demonstraţi acest lucru prezentând Cartea lui Mormon şi oferind invitaţia de a o citi şi a se ruga pentru a şti că mesajul ei este adevărat.

ce este precizia vederii

Acordaţi-le cursanţilor suficient timp pentru a se pregăti să invite un simpatizant să citească din Cartea lui Mormon şi să se roage pentru a şti dacă este adevărată. Cursanţii pot citi şi pagina 15 din broşura Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos, folosită de misionari. Ei trebuie să încheie activitatea practică împărtăşindu-şi mărturia despre Cartea lui Mormon şi oferind invitaţia de a o citi şi a se ruga cu privire la veridicitatea ei. După ce toţi cursanţii au avut ocazia să exerseze împărtăşirea mărturiei lor despre Cartea lui Mormon şi oferirea invitaţiei de a o citi şi a se ruga, rugaţi membri ai clasei să împărtăşească idei din experienţele pe care le-au avut cu restul clasei.

În timp ce încheiaţi lecţia, amintiţi-le cursanţilor de binecuvântările de a citi şi a-şi întări mărturiile despre Cartea lui Mormon înainte să-şi înceapă slujirea misionară broșură de restaurare a viziunii timp deplin. Întrebaţi-i dacă vreunul dintre ei doreşte să-şi depună mărturia despre Cartea lui Mormon. Împărtăşiţi-vă mărturia despre Cartea lui Mormon şi încredinţaţi-vă cursanţii că vor găsi bucurie pe măsură ce-i invită pe alţii să citească această mărturie puternică despre Isus Hristos.

Invitaţii de a acţiona Îndemnaţi cursanţii să pună în practică, pe parcursul următoarei săptămâni, ce au învăţat din această lecţie.

Ar putea-o împărtăşi unui prieten sau membru de familie şi şi-ar putea depune mărturia despre importanţa evenimentului; s-ar putea ruga pentru ajutor, pentru a identifica pe cineva căruia i-ar putea oferi un exemplar al Cărţii lui Mormon. Ar trebui să urmeze orice fel de îndemn pe care îl primesc.